Disclaimer

28 november 2014

Disclaimer

Groothandel Design Radiators (Kamer van Koophandel: 63400537), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.groothandeldesignradiators.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Groothandel Design Radiators behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Groothandel Design Radiators spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groothandel Design Radiators.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Groothandel Design Radiators.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groothandel Design Radiators nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Groothandel Design Radiators en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Groothandel Design Radiators, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt op deze pagina met vermelding van de datum waarop de Disclaimer voor het laatst is gewijzigd.